komiksy ekonomiczne


Aktualności

Już po raz dziewiąty Forum Obywatelskiego Rozwoju i Bank Zachodni WBK zapraszają twórców komiksów i rysowników do udziału w konkursie na prace o tematyce ekonomicznej. Najlepsze z nich zostaną wydane w specjalnej antologii komiksowej, a ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne. 

 
Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć komiks na jeden z poniższych tematów i przesłać go do 30 września br.: 
 1. Korzyści z migracji dla gospodarki;
  Materiał pomocniczy nr 1
 2. „Unia możliwości” - o swobodnym przepływie dóbr, usług, osób i kapitału w Unii Europejskiej;
  Materiał pomocniczy nr 2
 3. „Cyberbezpieczeństwo” - jak dbać o swoje pieniądze w sieci?;
  Materiał pomocniczy nr 3
 4. „Prywatne czy państwowe?” - o negatywnych konsekwencjach upolitycznienia gospodarki.
  Materiał pomocniczy nr 4

Celem konkursu jest merytoryczne przedstawienie powyższych zagadnień w formie komiksu. Aby ułatwić zadanie autorom, do każdego tematu przygotowano materiał pomocniczy. Zgodność pracy z materiałami pomocniczymi będzie oceniana przez Komisję konkursową.

Prace można przygotować grupowo.

W konkursie można wygrać następujące nagrody:

I kategoria [Forma krótka: objętość 1 strona A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:

I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

II kategoria [Forma długa: objętość od 2 do 6 stron A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:

I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

10 wyróżnień w wysokości 600 zł,
Nagroda publiczności, I kategoria – 1000 zł
Nagroda publiczności, II kategoria – 1000 zł

 „Nauczanie ekonomii w szybko zmieniającym się świecie staje się misją, przed jaką stają zarówno nauczyciele, jak i organizacje pozarządowe. Jestem przekonany, że komiksy ekonomiczne jako przystępna i łatwa w odbiorze forma przyczyniają się do podnoszenia świadomości ekonomicznej oraz obywatelskiej młodych Polaków. Konkurs organizowany przez FOR oprócz misji edukacyjnej pozwala zaprezentować swoje umiejętności przed wybitnymi postaciami świata rysunku oraz przedstawić swoją twórczość szerokiemu gronu publiczności w antologii komiksowej.”

- Jakub Przeździecki, Koordynator Projektów FOR

Wyboru najlepszych prac dokona jury, w którym zasiądą rysownicy, satyrycy oraz przedstawiciele organizatorów.

Prace należy złożyć w siedzibie Forum Obywatelskiego Rozwoju, ul. Krasickiego 9A, 02-628 Warszawa, lub przesłać pocztą w terminie do 30 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie z dopiskiem: „Konkurs”, wraz ze stosownym oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną lub dwie prace (ale maksymalnie jedną  w każdej kategorii).

Posiedzenie jury odbędzie się w połowie października w siedzibie FOR. Nagrodzone prace wezmą udział w głosowaniu internetowym. Internauci przyznają dwie nagrody o wartości 1000 złotych komiksom, które otrzymają od nich największą liczbę głosów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed końcem listopada (dokładna data podana zostanie w późniejszym terminie), a wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali rozdania nagród, Wtedy też laureatom konkursu wręczone zostaną nagrody. 

Najlepsze prace zostaną umieszczone w antologiach komiksowych, drukowanych w nakładzie kilkunastu  tysięcy sztuk, a następnie wysłane do szkół w całej Polsce. Do antologii komiksowych zostaną dołączone płyty CD, zawierające scenariusze lekcji dla nauczycieli WOS-u, podstaw przedsiębiorczości czy historii i społeczeństwa.

Regulamin konkursu, materiały pomocnicze oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są w plikach do pobrania poniżej  lub na https://for.org.pl/pl/konkurs-na-komiks-ekonomiczny-ix-edycja-2017

Poprzednie edycje konkursu:

W zakładce KOMIKSY dostępne są prace nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu, a w zakładce SCENARIUSZE LEKCJI - scenariusze przygotowane na podstawie wybranych prac przez metodyków z Ośrodka Rozwoju Edukacji przy współpracy z ekonomistami FOR. Poprzez specjalny formularz (https://for.org.pl/pl/projekty/projekty-edukacyjne/komiksy-ekonomiczne/viii-edycja-konkursu-na-komiks-ekonomiczny-2016) nauczyciele mogą bezpłatnie zamówić antologie komiksowe i płyty CD z poprzedniej edycji.

W poprzednich ośmiu edycjach wzięło udział ogółem 1051 osób, przyznano prawie 250 nagród o łącznej wartości ponad 200 tys. PLN.

Chwyć za kartkę jeszcze dziś, narysuj komiks i spotkaj się z wybitnymi rysownikami i satyrykami! Do wygrania nawet 5000 PLN!

Formularz do przesyłania prac znajduje się na stronie https://for.org.pl/pl/konkurs-na-komiks-ekonomiczny-ix-edycja-2017

Osoba do kontaktu: Jakub Przeździecki, Koordynator Projektów FOR
e-mail: jakub.przezdziecki@for.org.pl, tel. 667 290 555

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat praw konsumenta, pojęcia kadencyjności władz, wydatkowania środków unijnych czy raju podatkowego.

Byliśmy w: Legionowie, Gdyni, Kędzierzynie-Koźlu, Klęce, Łodzi, Siedlcach i Poznaniu.

Przed nami mnóstwo kolejnych okazji do spotkań!

Nauczycielu! Jeśli chcesz, abyśmy pojawili się w Twojej szkole, skontaktuj się z nami!

Konferencja dla nauczycieli „Edukacja ekonomiczna w XXI w.”

Ponad 100 nauczycieli z całej Polski wzięło udział w Konferencji: „Edukacja Ekonomiczna w XXI w."

Konferencja adresowana do nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i ekonomii w praktyce odbyła się 11 kwietnia br. na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w Warszawie.  Wydarzenie zostało zorganizowane przez Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Bank Zachodni WBK, a honorowy patronat objęli nad nim: Minister Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

- Edukacja ekonomiczna w polskich szkołach w większości przypadków skupia się na czysto teoretycznych aspektach. Naszym celem było pokazanie nauczycielom, jak ważną misję mają do spełnienia. Takich oszustw, jak w przypadku  Amber Gold można byłoby uniknąć gdyby stan edukacji finansowej Polaków był lepszy. Niewiedza ekonomiczna jest szkodliwa nie tylko dla konsumentów, ale również dla instytucji finansowych i całej gospodarki. – mówi Dominika Pawłowska, Koordynator Projektów w Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Głównym punktem konferencji był panel dyskusyjny „Nauczanie ekonomii w szkołach – problemy i rozwiązania”. Dyskusja miała na celu przedstawienie dobrych praktyk nauczania ekonomii w innych państwach, identyfikację problemów edukacji ekonomicznej w Polsce oraz wypracowanie rekomendacji w jaki sposób można ją poprawić. Moderatorem panelu był dziennikarz i felietonista Jan Wróbel, a w dyskusji udział wzięli: Arkadiusz Walczak, dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Katarzyna Teter z Banku Zachodniego WBK oraz dr Tomasz Kopczewski z Wydziału Nauk Ekonomicznych.

W trakcie konferencji pojawiło się mnóstwo sugestii i rekomendacji, zarówno ze strony ekspertów jak i uczestników. Przede wszystkim zwracano uwagę na konieczność praktycznego podejścia do przedmiotu. Podręczniki powinny być uzupełnione o opisy rzeczywistych przypadków firm i historii polskich przedsiębiorców. Aby kształcić postawy, trzeba pokazywać wzorce, które młodzież może naśladować. Aby zmotywować uczniów do nauki ekonomii i przedsiębiorczości, powinny się one pojawić na maturze jako przedmiot do wyboru. Obowiązkową ekonomię powinno się również wprowadzić w gimnazjum, a nawet w szkole podstawowej. Z badań wynika, że 35% rodziców w ogóle nie rozmawia ze swoimi dziećmi na temat finansów, a połowa z tych, którzy prowadzą takie rozmowy robi to sporadycznie. Tę elementarną wiedzę młodzież musi więc  wynieść ze szkoły.

W ramach konferencji odbyło się również kilka sesji wykładowych. Prof. Leszek Balcerowicz, Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju poruszył problem powszechnej demagogii w debacie publicznej. Przedstawił słuchaczom podstawowe chwyty retoryczne stosowane przez  osoby publiczne, aby mogli skutecznie rozpoznawać je podczas pracy z uczniami nad analizą tekstów publicystycznych i wypowiedziami polityków. Kolejna prelekcja dotyczyła ekonomii eksperymentalnej, będącej nowatorskim narzędziem w edukacji. Podczas tej sesji zostały zaprezentowane techniki prowadzenia zajęć z wykorzystaniem eksperymentu, czyli uczenia się ekonomii poprzez własne doświadczenie. Konferencje zakończyły warsztaty z podstaw zarządzania projektami, które miały na celu pokazania nauczycielom jak mogą zainicjować własne przedsięwzięcia edukacyjne. Pokazaliśmy jak zaplanować projekt od podstaw, jak go sfinansować i w jaki sposób pozyskać społecznych partnerów projektu. 

Organizator: Forum Obywatelskiego Rozwoju

Partner projektu: Bank Zachodni WBK                

Patronat honorowy: Minister Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji

Partnerzy Merytoryczni: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Patroni medialni: NBPortal.pl, TOK Fm, Studentnews.pl, E-mentor, Manko, Dyrektor Szkoły, Gildia.pl, GdzieCo.pl

Więcej informacji udziela:

Jakub Przeździecki
Koordynator Projektów Forum Obywatelskiego Rozwoju
tel. kom.: 667 290 555
www.for.org.pl