komiksy ekonomiczne


X edycja konkursu na komiks ekonomiczny

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

 

To już dziesiąty raz, kiedy Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju i Fundacja Santander Banku Polska wraz z firmą Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zapraszają twórców komiksów do udziału w konkursie na prace o tematyce ekonomicznej. Najlepsze z nich zostaną wydane w specjalnej antologii komiksowej, a ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne.

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć komiks na jeden z poniższych tematów i przesłać go do 10 listopada br.:

 1. Wielki sukces Polski po 1989 – czyli co zawdzięczamy transformacji gospodarczej
 2. PRL a Polska po transformacji – znajdź różnice!
 3. W kierunku Zachodu - droga Polski do NATO i Unii Europejskiej
 4. Rozwój bankowości po 1989r.
 5. Korzyści z transformacji - poprawa ochrony i stanu środowiska naturalnego w Polsce po 1989

  W konkursie można wygrać następujące nagrody:

  I kategoria [Forma krótka: objętość 1 strona A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:

  I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

  II kategoria [Forma długa: objętość od 2 do 6 stron A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:

  I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

  10 wyróżnień w wysokości 600 zł,
  Nagroda publiczności, I kategoria – 1000 zł
  Nagroda publiczności, II kategoria – 1000 zł


  Wyboru najlepszych prac dokona jury, w którym zasiądą rysownicy, satyrycy i przedstawiciele organizatorów:

  Leszek Balcerowicz – Przewodniczący Rady FOR

  Jacek Fedorowicz – satyryk

  Agata Jakuszko-Sobocka – ilustratorka myśli

  Katarzyna Michniewska - Prezes Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

  Andrzej Mleczko - rysownik

  Teresa Notz – Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Banku Zachodniego WBKSantander Banku Polska

  Michał Ogórek – satyryk

  Adam Radoń – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi

  Antoni Rodowicz – rysownik

  Henryk Sawka - rysownik


  Prace należy złożyć osobiście w siedzibie Forum Obywatelskiego Rozwoju, ul. Krasickiego 9A, 02-628 Warszawa, lub przesłać pocztą w terminie do 10 listopada 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie z dopiskiem: „Konkurs”, wraz ze stosownym oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną lub dwie prace (maksymalnie jedną  w każdej kategorii).

  Posiedzenie jury odbędzie się w połowie listopada br. w siedzibie FOR. Nagrodzone prace wezmą udział w głosowaniu internetowym. Internauci przyznają dwie nagrody o wartości 1000 złotych komiksom, które otrzymają od nich największą liczbę głosów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali rozdania nagród, podczas której laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody.

  Najlepsze prace zostaną umieszczone w antologiach komiksowych drukowanych w nakładzie 15 tys. sztuk, a następnie wysłane do szkół w całej Polsce. Na stronie internetowej projektu znajdują się  scenariusze lekcji przygotowane specjalnie dla nauczycieli WOS-u, podstaw przedsiębiorczości czy historii i społeczeństwa.

  Regulamin konkursuformularz wyłącznie do zgłoszeń pocztą tradycyjną oraz  materiały pomocnicze dostępne są na stronie www.for.org.pl/komiksy2018


   

  Chwyć za kartkę jeszcze dziś, narysuj komiks i spotkaj się z wybitnymi rysownikami i satyrykami! 

  Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie! Do wygrania nawet 5000 PLN!

  Opiekun projektu: Jakub Przeździecki, Koordynator Projektów FOR
  e-mail: jakub.przezdziecki@for.org.pl, tel. 667 290 555

Organizator konkursu:

 

Partner strategiczny:

Partner projektu:

 

 

Aktualności