komiksy ekonomiczneScenariusze lekcji

Cele zajęć:

Uczeń:

  1. wymienia przyczyny bezrobocia w Polsce
  2. charakteryzuje wybrane rodzaje bezrobocia
  3. podaje przykłady działań mogących ustrzec pracownika przez bezrobociem
  4. wie, w jaki sposób państwo może pomagać zwalczać bezrobocie
  5. rozumie, że bezrobocie jest zjawiskiem stale występującym w gospodarce rynkowej

Pliki do pobrania

Scenariusze lekcji

Cele zajęć:

Uczeń:

  1. rozumie, czym jest „niewidzialna ręka rynku”
  2. wyjaśnia, jak działa prawo popytu i podaży
  3. analizuje (w kontekście popytu i podaży) sytuację na rynku pracy w Polsce
  4. wymienia zagrożenia dla wolnego rynku

Pliki do pobrania