komiksy ekonomiczne


Kontakt

Forum Obywatelskiego Rozwoju

ul. Ignacego Krasickiego 9A, 02-628 Warszawa

e-mail: komiksy@for.org.pl

Jakub Przeździecki
Koordynator Projektów 
tel. kom.: 667 290 555
jakub.przezdziecki@for.org.pl

Projekt realizowany przez