komiksy ekonomiczne


Aktualności

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

 

To już dziesiąty raz, kiedy Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju i Fundacja Santander Banku Polska wraz z firmą Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zapraszają twórców komiksów do udziału w konkursie na prace o tematyce ekonomicznej. Najlepsze z nich zostaną wydane w specjalnej antologii komiksowej, a ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne.

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć komiks na jeden z poniższych tematów i przesłać go do 10 listopada br.:

 1. Wielki sukces Polski po 1989 – czyli co zawdzięczamy transformacji gospodarczej
 2. PRL a Polska po transformacji – znajdź różnice!
 3. W kierunku Zachodu - droga Polski do NATO i Unii Europejskiej
 4. Rozwój bankowości po 1989r.
 5. Korzyści z transformacji - poprawa ochrony i stanu środowiska naturalnego w Polsce po 1989

  W konkursie można wygrać następujące nagrody:

  I kategoria [Forma krótka: objętość 1 strona A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:

  I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

  II kategoria [Forma długa: objętość od 2 do 6 stron A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:

  I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

  10 wyróżnień w wysokości 600 zł,
  Nagroda publiczności, I kategoria – 1000 zł
  Nagroda publiczności, II kategoria – 1000 zł


  Wyboru najlepszych prac dokona jury, w którym zasiądą rysownicy, satyrycy i przedstawiciele organizatorów:

  Leszek Balcerowicz – Przewodniczący Rady FOR

  Jacek Fedorowicz – satyryk

  Agata Jakuszko-Sobocka – ilustratorka myśli

  Katarzyna Michniewska - Prezes Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

  Andrzej Mleczko - rysownik

  Teresa Notz – Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Banku Zachodniego WBKSantander Banku Polska

  Michał Ogórek – satyryk

  Adam Radoń – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi

  Antoni Rodowicz – rysownik

  Henryk Sawka - rysownik


  Prace należy złożyć osobiście w siedzibie Forum Obywatelskiego Rozwoju, ul. Krasickiego 9A, 02-628 Warszawa, lub przesłać pocztą w terminie do 10 listopada 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie z dopiskiem: „Konkurs”, wraz ze stosownym oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną lub dwie prace (maksymalnie jedną  w każdej kategorii).

  Posiedzenie jury odbędzie się w połowie listopada br. w siedzibie FOR. Nagrodzone prace wezmą udział w głosowaniu internetowym. Internauci przyznają dwie nagrody o wartości 1000 złotych komiksom, które otrzymają od nich największą liczbę głosów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali rozdania nagród, podczas której laureatom konkursu zostaną wręczone nagrody.

  Najlepsze prace zostaną umieszczone w antologiach komiksowych drukowanych w nakładzie 15 tys. sztuk, a następnie wysłane do szkół w całej Polsce. Na stronie internetowej projektu znajdują się  scenariusze lekcji przygotowane specjalnie dla nauczycieli WOS-u, podstaw przedsiębiorczości czy historii i społeczeństwa.

  Regulamin konkursuformularz wyłącznie do zgłoszeń pocztą tradycyjną oraz  materiały pomocnicze dostępne są na stronie www.for.org.pl/komiksy2018


   

  Chwyć za kartkę jeszcze dziś, narysuj komiks i spotkaj się z wybitnymi rysownikami i satyrykami! 

  Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie! Do wygrania nawet 5000 PLN!

  Opiekun projektu: Jakub Przeździecki, Koordynator Projektów FOR
  e-mail: jakub.przezdziecki@for.org.pl, tel. 667 290 555

Organizator konkursu:

 

Partner strategiczny:

Partner projektu:

 

 

Zaproszenie na konferencję dla nauczycieli:

OBUDZIĆ W MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji dla nauczycieli historii i społeczeństwa,
wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce.

Data: 25 maja 2018 r. (piątek) godz. 10.00-16.00

Miejsce: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Budynek główny, Aula VII (3. piętro)
Al. Niepodległości 162, Warszawa
 

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) wraz z Bankiem Zachodnim WBK mają przyjemność zaprosić nauczycieli na kolejne spotkanie z ekonomistami, psychologami oraz ekspertami w dziedzinie nauczania ekonomii w szkołach.

Konferencje dla nauczycieli, organizowane w poprzednich latach przez FOR, cieszyły się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza ze strony nauczycieli, dyrektorów szkół i metodyków. Wierzymy, że tegoroczne wydarzenie pozwoli na merytoryczną i owocną dyskusję w szerokim gronie na temat nieszablonowych sposobów nauczania i edukacji ekonomicznej oraz pozwoli znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób obudzić przedsiębiorczość u młodych.

Tegoroczna konferencja pt. „Obudzić w młodych przedsiębiorczość” odbędzie się w piątek 25 maja 2018 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przy al. Niepodległości 162 w Auli VII.

Organizatorem wydarzenia jest Forum Obywatelskiego Rozwoju, a Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych objęły przedsięwzięcie patronatem honorowym.

Konferencja składać się będzie z czterech części. Najpierw odbędzie się panel pt. „Gra edukacyjna Cashflow - zastosowanie w szkołach”, podczas którego dr Magdalena Cicharska, wykładowca SGH, przedstawi słuchaczom niestandardową grę edukacyjną, która rozwija w uczestnikach przedsiębiorczość i z powodzeniem może być używana w szkołachPodczas konferencji prowadząca zaprezentuje zasady i przedstawi alternatywne sposoby wykorzystania gry.

Podczas panelu poświęconemu edukacji ekonomicznej zaprezentowane zostaną szczegóły organizowanego przez FOR projektu Komiksy Ekonomiczne. Jakub Przeździecki z FOR przedstawi dotychczasowe osiągnięcia projektu i możliwości wykorzystania komiksów podczas lekcji. Natomiast Iwona Brożyna i Iwona Wojciechowska z Banku Zachodniego WBK opowiedzą o nowatorskim programie Zalogowani, prowadzonym wśród młodzieży.

Ostatnią częścią konferencji będzie debata  pt. „Jak obudzić przedsiębiorczość młodych?”. Trenerka osobowości Rita Kurpisz, akredytowany coach ICF, psycholog Magdalena Guzik oraz trener Jacek Kobyliński, korzystając ze swojej wiedzy  oraz doświadczenia zawodowego, postarają się odpowiedzieć na tytułowe pytanie w sposób taki, aby przekazane informacje mogły zostać użyte przez obecnych nauczycieli w szkołach.

Zwieńczeniem konferencji będzie wykład prof. Leszka Balcerowicza.

 

Po każdym z paneli przewidziana jest dyskusja.

 

Program konferencji:

Godziny

Panel

Prelegenci

9.00-10.00

Rejestracja uczestników

 

10.00-10.20

Wystąpienie prezes FOR Agaty Stremeckiej oraz JM rektora SGH prof. Marka Rockiego

 • Agata Stremecka, prezes FOR
 • prof. Marek Rocki, rektor SGH, senator RP

10.20-11.50

I panel: Gra edukacyjna Cashflow - zastosowanie w szkołach

 • dr Magdalena Cicharska, SGH

11.50-12.00

I przerwa kawowa

 

12.00-13.00

II panel: edukacja ekonomiczna młodzieży

 • Komiksy Ekonomiczne - Jakub Przeździecki, FOR
 • Zalogowani - Iwona Brożyna i Iwona Wojciechowska, BZ WBK

13.00-13.30

Przerwa obiadowa

 

13.30-15.10

III panel: Jak obudzić przedsiębiorczość młodych?

 • Rita Kurpisz, akredytowany coach ICF
 • Magdalena Guzik, trener, psychoterapeuta
 • Jacek Kobyliński, przedsiębiorca, trener

15.10-15.20

II przerwa kawowa

 

15.20-16.00

Wykład podsumowujący

 • prof. Leszek Balcerowicz, Przewodniczący Rady FOR, ekonomista, były wicepremier i minister finansów

 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 22 maja 2018 r. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie dwa egzemplarze antologii IX edycji Komiksów Ekonomicznych oraz gadżety ufundowane przez FOR i BZ WBK. Uczestnicy otrzymają również zaświadczenie o udziale w konferencji.

 

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod linkiem: https://for.org.pl/pl/konferencja-dla-nauczycieli-obudzic-w-mlodych-przedsiebiorczosc-2018-r

 

Kontakt do organizatorów:

Jakub Przeździecki

Koordynator projektów

jakub.przezdziecki@for.org.pl

Tel. 667 290 555

 

Kontakt dla mediów:

Helena Krajewska

Specjalista ds. PR i komunikacji

helena.krajewska@for.org.pl

Tel: 502 968 544

Już po raz dziewiąty Forum Obywatelskiego Rozwoju i Bank Zachodni WBK zapraszają twórców komiksów i rysowników do udziału w konkursie na prace o tematyce ekonomicznej. Najlepsze z nich zostaną wydane w specjalnej antologii komiksowej, a ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne. 

 
Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć komiks na jeden z poniższych tematów i przesłać go do 30 września br.: 
 1. Korzyści z migracji dla gospodarki;
  Materiał pomocniczy nr 1
 2. „Unia możliwości” - o swobodnym przepływie dóbr, usług, osób i kapitału w Unii Europejskiej;
  Materiał pomocniczy nr 2
 3. „Cyberbezpieczeństwo” - jak dbać o swoje pieniądze w sieci?;
  Materiał pomocniczy nr 3
 4. „Prywatne czy państwowe?” - o negatywnych konsekwencjach upolitycznienia gospodarki.
  Materiał pomocniczy nr 4

Celem konkursu jest merytoryczne przedstawienie powyższych zagadnień w formie komiksu. Aby ułatwić zadanie autorom, do każdego tematu przygotowano materiał pomocniczy. Zgodność pracy z materiałami pomocniczymi będzie oceniana przez Komisję konkursową.

Prace można przygotować grupowo.

W konkursie można wygrać następujące nagrody:

I kategoria [Forma krótka: objętość 1 strona A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:

I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

II kategoria [Forma długa: objętość od 2 do 6 stron A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:

I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

10 wyróżnień w wysokości 600 zł,
Nagroda publiczności, I kategoria – 1000 zł
Nagroda publiczności, II kategoria – 1000 zł

 „Nauczanie ekonomii w szybko zmieniającym się świecie staje się misją, przed jaką stają zarówno nauczyciele, jak i organizacje pozarządowe. Jestem przekonany, że komiksy ekonomiczne jako przystępna i łatwa w odbiorze forma przyczyniają się do podnoszenia świadomości ekonomicznej oraz obywatelskiej młodych Polaków. Konkurs organizowany przez FOR oprócz misji edukacyjnej pozwala zaprezentować swoje umiejętności przed wybitnymi postaciami świata rysunku oraz przedstawić swoją twórczość szerokiemu gronu publiczności w antologii komiksowej.”

- Jakub Przeździecki, Koordynator Projektów FOR

Wyboru najlepszych prac dokona jury, w którym zasiądą rysownicy, satyrycy oraz przedstawiciele organizatorów.

Prace należy złożyć w siedzibie Forum Obywatelskiego Rozwoju, ul. Krasickiego 9A, 02-628 Warszawa, lub przesłać pocztą w terminie do 30 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie z dopiskiem: „Konkurs”, wraz ze stosownym oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną lub dwie prace (ale maksymalnie jedną  w każdej kategorii).

Posiedzenie jury odbędzie się w połowie października w siedzibie FOR. Nagrodzone prace wezmą udział w głosowaniu internetowym. Internauci przyznają dwie nagrody o wartości 1000 złotych komiksom, które otrzymają od nich największą liczbę głosów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed końcem listopada (dokładna data podana zostanie w późniejszym terminie), a wyniki zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali rozdania nagród, Wtedy też laureatom konkursu wręczone zostaną nagrody. 

Najlepsze prace zostaną umieszczone w antologiach komiksowych, drukowanych w nakładzie kilkunastu  tysięcy sztuk, a następnie wysłane do szkół w całej Polsce. Do antologii komiksowych zostaną dołączone płyty CD, zawierające scenariusze lekcji dla nauczycieli WOS-u, podstaw przedsiębiorczości czy historii i społeczeństwa.

Regulamin konkursu, materiały pomocnicze oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są w plikach do pobrania poniżej  lub na https://for.org.pl/pl/konkurs-na-komiks-ekonomiczny-ix-edycja-2017

Poprzednie edycje konkursu:

W zakładce KOMIKSY dostępne są prace nagrodzone w poprzednich edycjach konkursu, a w zakładce SCENARIUSZE LEKCJI - scenariusze przygotowane na podstawie wybranych prac przez metodyków z Ośrodka Rozwoju Edukacji przy współpracy z ekonomistami FOR. Poprzez specjalny formularz (https://for.org.pl/pl/projekty/projekty-edukacyjne/komiksy-ekonomiczne/viii-edycja-konkursu-na-komiks-ekonomiczny-2016) nauczyciele mogą bezpłatnie zamówić antologie komiksowe i płyty CD z poprzedniej edycji.

W poprzednich ośmiu edycjach wzięło udział ogółem 1051 osób, przyznano prawie 250 nagród o łącznej wartości ponad 200 tys. PLN.

Chwyć za kartkę jeszcze dziś, narysuj komiks i spotkaj się z wybitnymi rysownikami i satyrykami! Do wygrania nawet 5000 PLN!

Formularz do przesyłania prac znajduje się na stronie https://for.org.pl/pl/konkurs-na-komiks-ekonomiczny-ix-edycja-2017

Osoba do kontaktu: Jakub Przeździecki, Koordynator Projektów FOR
e-mail: jakub.przezdziecki@for.org.pl, tel. 667 290 555

Już po raz dziewiąty Forum Obywatelskiego Rozwoju i Bank Zachodni WBK zapraszają twórców komiksów i rysowników do udziału w konkursie na prace o tematyce ekonomicznej. Najlepsze z nich zostaną wydane w specjalnej antologii komiksowej, a ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne.

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć komiks na jeden z poniższych tematów i przesłać go do 30 września br.:

Celem konkursu jest merytoryczne przedstawienie powyższych zagadnień w formie komiksu. Aby ułatwić zadanie autorom, do każdego tematu przygotowano materiał pomocniczy. Zgodność pracy z materiałami pomocniczymi będzie oceniana przez Komisję konkursową.

Prace można przygotować grupowo.

W konkursie można wygrać następujące nagrody:

I kategoria [Forma krótka: objętość 1 strona A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:

I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

II kategoria [Forma długa: objętość od 2 do 6 stron A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]:

I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

10 wyróżnień w wysokości 600 zł,
Nagroda publiczności, I kategoria – 1000 zł
Nagroda publiczności, II kategoria – 1000 zł

 „Nauczanie ekonomii w szybko zmieniającym się świecie staje się misją, przed jaką stają zarówno nauczyciele, jak i organizacje pozarządowe. Jestem przekonany, że komiksy ekonomiczne jako przystępna i łatwa w odbiorze forma przyczyniają się do podnoszenia świadomości ekonomicznej oraz obywatelskiej młodych Polaków. Konkurs organizowany przez FOR oprócz misji edukacyjnej pozwala zaprezentować swoje umiejętności przed wybitnymi postaciami świata rysunku oraz przedstawić swoją twórczość szerokiemu gronu publiczności w antologii komiksowej.”

- Jakub Przeździecki, Koordynator Projektów FOR

Wyboru najlepszych prac dokona jury, w którym zasiądą rysownicy, satyrycy oraz przedstawiciele organizatorów.

Prace należy złożyć w siedzibie Forum Obywatelskiego Rozwoju, ul. Krasickiego 9A, 02-628 Warszawa, lub przesłać pocztą w terminie do 30 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie z dopiskiem: „Konkurs”, wraz ze stosownym oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną lub dwie prace (ale maksymalnie jedną  w każdej kategorii).

Najlepsze prace zostaną umieszczone w antologiach komiksowych, drukowanych w nakładzie kilkunastu  tysięcy sztuk, a następnie wysłane do szkół w całej Polsce. Do antologii komiksowych zostaną dołączone płyty CD, zawierające scenariusze lekcji dla nauczycieli WOS-u, podstaw przedsiębiorczości czy historii i społeczeństwa.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz nowość! - formularz do przesyłania prac w wersji elektronicznej - znajdują się na stronie https://for.org.pl/pl/konkurs-na-komiks-ekonomiczny-ix-edycja-2017

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat praw konsumenta, pojęcia kadencyjności władz, wydatkowania środków unijnych czy raju podatkowego.

Byliśmy w: Legionowie, Gdyni, Kędzierzynie-Koźlu, Klęce, Łodzi, Siedlcach i Poznaniu.

Przed nami mnóstwo kolejnych okazji do spotkań!

Nauczycielu! Jeśli chcesz, abyśmy pojawili się w Twojej szkole, skontaktuj się z nami!

Konferencja dla nauczycieli „Edukacja ekonomiczna w XXI w.”

Ponad 100 nauczycieli z całej Polski wzięło udział w Konferencji: „Edukacja Ekonomiczna w XXI w."

Konferencja adresowana do nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i ekonomii w praktyce odbyła się 11 kwietnia br. na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW w Warszawie.  Wydarzenie zostało zorganizowane przez Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Bank Zachodni WBK, a honorowy patronat objęli nad nim: Minister Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

- Edukacja ekonomiczna w polskich szkołach w większości przypadków skupia się na czysto teoretycznych aspektach. Naszym celem było pokazanie nauczycielom, jak ważną misję mają do spełnienia. Takich oszustw, jak w przypadku  Amber Gold można byłoby uniknąć gdyby stan edukacji finansowej Polaków był lepszy. Niewiedza ekonomiczna jest szkodliwa nie tylko dla konsumentów, ale również dla instytucji finansowych i całej gospodarki. – mówi Dominika Pawłowska, Koordynator Projektów w Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Głównym punktem konferencji był panel dyskusyjny „Nauczanie ekonomii w szkołach – problemy i rozwiązania”. Dyskusja miała na celu przedstawienie dobrych praktyk nauczania ekonomii w innych państwach, identyfikację problemów edukacji ekonomicznej w Polsce oraz wypracowanie rekomendacji w jaki sposób można ją poprawić. Moderatorem panelu był dziennikarz i felietonista Jan Wróbel, a w dyskusji udział wzięli: Arkadiusz Walczak, dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Katarzyna Teter z Banku Zachodniego WBK oraz dr Tomasz Kopczewski z Wydziału Nauk Ekonomicznych.

W trakcie konferencji pojawiło się mnóstwo sugestii i rekomendacji, zarówno ze strony ekspertów jak i uczestników. Przede wszystkim zwracano uwagę na konieczność praktycznego podejścia do przedmiotu. Podręczniki powinny być uzupełnione o opisy rzeczywistych przypadków firm i historii polskich przedsiębiorców. Aby kształcić postawy, trzeba pokazywać wzorce, które młodzież może naśladować. Aby zmotywować uczniów do nauki ekonomii i przedsiębiorczości, powinny się one pojawić na maturze jako przedmiot do wyboru. Obowiązkową ekonomię powinno się również wprowadzić w gimnazjum, a nawet w szkole podstawowej. Z badań wynika, że 35% rodziców w ogóle nie rozmawia ze swoimi dziećmi na temat finansów, a połowa z tych, którzy prowadzą takie rozmowy robi to sporadycznie. Tę elementarną wiedzę młodzież musi więc  wynieść ze szkoły.

W ramach konferencji odbyło się również kilka sesji wykładowych. Prof. Leszek Balcerowicz, Przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju poruszył problem powszechnej demagogii w debacie publicznej. Przedstawił słuchaczom podstawowe chwyty retoryczne stosowane przez  osoby publiczne, aby mogli skutecznie rozpoznawać je podczas pracy z uczniami nad analizą tekstów publicystycznych i wypowiedziami polityków. Kolejna prelekcja dotyczyła ekonomii eksperymentalnej, będącej nowatorskim narzędziem w edukacji. Podczas tej sesji zostały zaprezentowane techniki prowadzenia zajęć z wykorzystaniem eksperymentu, czyli uczenia się ekonomii poprzez własne doświadczenie. Konferencje zakończyły warsztaty z podstaw zarządzania projektami, które miały na celu pokazania nauczycielom jak mogą zainicjować własne przedsięwzięcia edukacyjne. Pokazaliśmy jak zaplanować projekt od podstaw, jak go sfinansować i w jaki sposób pozyskać społecznych partnerów projektu. 

Organizator: Forum Obywatelskiego Rozwoju

Partner projektu: Bank Zachodni WBK                

Patronat honorowy: Minister Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji

Partnerzy Merytoryczni: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Patroni medialni: NBPortal.pl, TOK Fm, Studentnews.pl, E-mentor, Manko, Dyrektor Szkoły, Gildia.pl, GdzieCo.pl

Więcej informacji udziela:

Jakub Przeździecki
Koordynator Projektów Forum Obywatelskiego Rozwoju
tel. kom.: 667 290 555
www.for.org.pl
 

Album i scenariusze lekcji z V edycji konkursu na komiks ekonomiczny już dostępne

Czy sektor publiczny jest bardziej efektywny od prywatnego? Czy państwo opiekuńcze wypiera dobroczynność? Jakie są minusy płacy minimalnej? Kto płaci za przywileje wybranych grup zawodowych? – to wybrane tematy lekcji, jakie poprowadzą nauczyciele w polskich szkołach w 2014 roku w oparciu o nowe scenariusze, przygotowane przez trenerów edukacji ekonomicznej we współpracy z ekonomistami Forum Obywatelskiego Rozwoju. Scenariusze powstały na bazie komiksów, które zwyciężyły w V edycji konkursu zorganizowanego przez FOR i Bank Zachodni WBK. Honorowy Patronat nad projektem objęła Minister Edukacji Narodowej.

Scenariusze lekcji wraz z komiksami na płytach CD bezpłatnie otrzymają nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy prowadzą lekcje z podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie.

- Komiksy ekonomiczne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli, dlatego już od 2008 r. regularnie wydajemy te wyjątkowe materiały edukacyjne, by ułatwić i uprzyjemnić naukę zagadnień związanych z gospodarką. Ich zrozumienie jest kluczem do świadomego podejmowania różnych życiowych decyzji: od codziennych zakupów, poprzez wybór kierunku studiów, miejsca pracy, po sposób oszczędzania, inwestowania, czy brania kredytu, jak i podczas głosowania w wyborach. – mówi Emilia Klima, p.o. Prezesa Zarządu FOR.

Tematy tegorocznych scenariuszy lekcji to:
1. Płaca minimalna – ratunek czy kłopot?
2. Ogólnopolska, regionalna czy branżowa – czy płaca minimalna powinna być zróżnicowana?
3. Nam się należy – czyli o plusach i minusach przywilejów pracowniczych.
4. Czy przywileje grup zawodowych są sprawiedliwe?
5. Państwowe znaczy… - czyli o problemach sektora publicznego.
6. Które lepsze? - wady i zalety przedsiębiorstw prywatnych.
7. Dobroczynność centralnie planowana czy planowo skuteczna?
8. Pomoc społeczna a dobroczynność.

Komiksy ekonomiczne, jako materiał pomocniczy do powyższych lekcji, zostały nagrodzone w konkursie zorganizowanym przez FOR we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK w 2013 r. Prace konkursowe dotyczyły czterech tematów: nieefektywność sektora publicznego, minusy pacy minimalnej, koszty przywilejów wybranych grup zawodowych oraz problemy państwa opiekuńczego. W jury konkursu zasiedli: prof. Leszek Balcerowicz - Przewodniczący Rady FOR oraz znani rysownicy i satyrycy - Jacek Fedorowicz, Michał Ogórek, Tomasz Leśniak i Rafał Skarżycki (twórcy Jeża Jerzego), Marek Raczkowski, Antoni Rodowicz, Adam Radoń z Międzynarodowego Festiwalu Komiksów i Gier oraz Miłosław Kierc z Banku Zachodniego WBK.

- Ujmę rzecz przewrotnie. W ostatnim czasie wiele zrobiono, by podnieść komiks do rangi sztuki. Ekonomia natomiast w powszechnym przekonaniu coraz częściej jest postrzegana jako niekoniecznie czysta gra. Komiks – jako sztuka – może pomóc w przywróceniu jasnego obrazu ekonomii. – powiedział Miłosław Kierc z Banku Zachodniego WBK zasiadający w tegorocznym jury konkursu.

A oto opinie nauczycieli, którzy prowadzili lekcje z wykorzystaniem scenariuszy z poprzedniej edycji konkursu:

• Moi uczniowie lubią komiksy. Zagadnienia ekonomiczne są dla niektórych niezbyt interesujące. Poprzez taka formę są "bardziej strawne".
• To coś nowego i innego na lekcjach, co daje im możliwość dość luźnego wypowiadania się. Materiały są zdecydowanie ciekawsze od podręczników.
• Materiały są bardzo interesujące i przyswajalne. Uczą trudnych zagadnień w sposób niekonwencjonalny.
• Uczniowie lubią innowacje, nie na wszystkich przedmiotach stosuje się tego typu pomoce, komiks to "coś", co przyciąga uwagę młodego odbiorcy.
• Materiały są ciekawe dla ucznia, co jest niezwykle ważne. W sposób zrozumiały przybliżają często trudne zagadnienia.
• Lekcje zaproponowane są na bardzo wysokim poziomie. Scenariusze bardzo mnie zainspirowały. Do tego młodzież była bardzo aktywna, a komiksy spowodowały, że lekcje bawiły i uczyły.
• Ciekawe i niebanalne, wyczerpujące temat. Jestem początkującym nauczycielem podstaw przedsiębiorczości w liceum, dlatego sięgam po wiele różnych pomocy.

Nauczyciele, którzy chcą otrzymać bezpłatny egzemplarz tegorocznej antologii komiksowej wraz z płytą CD ze scenariuszami lekcji i komiksami, powinni złożyć zamówienie poprzez  formularz na stronie:http://www.for.org.pl/pl/komiksy-scenariusze-2013-2014#formularz_6 .

Jeżeli, dzięki Państwa rekomendacjom, 4 osoby zamówią komiks z naszej strony, dodatkowo otrzymają Państwo planszę edukacyjną do zawieszenia w klasie.

Natomiast scenariusze lekcji, komiksy i animacje ze wszystkich pięciu edycji są dostępne na nowej stronie projektu: www.komiksy-ekonomiczne.pl

Organizator Projektu: Forum Obywatelskiego Rozwoju

Partner Projektu: Bank Zachodni WBK

Patronat Honorowy: Minister Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji

Patroni Projektu: Gazeta Wyborcza, Wyborcza.biz, Metro, TOK FM, Aleja Komiksu, CENTRALA, Gildia.pl, MFKiG w Łodzi

Dodatkowych informacji udziela:
Dominika Pawłowska - Koordynator Projektów,
kom. 665 506 506, e-mail: dominika.pawlowska@for.org.pl

 

Konferencja dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i ekonomii w praktyce

„Innowacyjne metody nauczania ekonomii w szkołach”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji pt. „Innowacyjne metody nauczania ekonomii w szkołach”, adresowanej do nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i ekonomii w praktyce, która odbędzie się 11 kwietnia 2014 (piątek) w Centrum konferencyjnym Polna przy ul. Polnej 7a w Warszawie.  Organizatorem wydarzenia jest Forum Obywatelskiego Rozwoju, a Minister Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji objęły nad nim honorowy patronat.

Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz.  Zgłoszenia przyjmowane będą do dn. 5 kwietnia 2014.

„Innowacyjne metody nauczania ekonomii w szkołach” to pierwsza w Polsce konferencja, podczas której w kompleksowy sposób zostaną przedstawione  nowatorskie formy edukacji ekonomicznej. Jest to także pierwsza tego typu konferencja o tak dużym zasięgu – spodziewana frekwencja to 250 nauczycieli.

Głównym punktem konferencji będzie debata pt. „Stan edukacji finansowej w Polsce”. W debacie wezmą udział eksperci Narodowego Banku Polskiego (Marcin Staniewicz)Centrum Edukacji Obywatelskiej (Sylwia Żmijewska-Kwiręg) oraz Marcin Polak z Fundacji Think! i portalu edukacyjnego EduNews.pl . Moderatorem panelu będzie dziennikarz i felietonista Jan Wróbel. Głos zabierze również Maciej Samcik z Gazety Wyborczej, autor bloga „Subiektywnie o finansach”.


Przed debatą odbędą się 3 sesje, w trakcie których zostaną zaprezentowane nowe metody nauczania ekonomii – komiksy ekonomiczne, ekonomia eksperymentalna oraz gry finansowo-edukacyjne.

Jak pokazują badania - ponad połowa Polaków uważa, że wiedza ekonomiczna wcale nie jest potrzebna. W rzeczywistości ekonomia i finanse to dziedziny, które bezpośrednio wpływają na jakość życia każdego z nas – dlatego temat debaty, jak i całej konferencji jest tak ważny.

„Od początku swojej działalności Forum Obywatelskiego Rozwoju chętnie angażuje się w  edukację ekonomiczną dzieci i młodzieży. Po sukcesie, jaki odniósł projekt Komiksy Ekonomiczne, idziemy krok dalej. Podczas konferencji pokażemy nauczycielom nowe narzędzia, które przyciągną uwagę uczniów znudzonych standardowymi podręcznikami”
– Dominika Pawłowska, Koordynator projektów, Forum Obywatelskiego Rozwoju

Panele tematyczne:

1. "Komiksy w edukacji ekonomicznej” – w trakcie sesji zostaną zaprezentowane sposoby wykorzystania komiksów ekonomicznych jako materiałów dydaktycznych w nauczaniu przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie, ekonomii w praktyce.                                  
Prowadząca: Krystyna Brząkalik – metodyk i autor scenariuszy lekcji w projekcie Komiksy Ekonomiczne.      

2. " Ekonomia eksperymentalna, czyli nauka ekonomii poprzez praktykę" – podczas tej sesji zostaną zaprezentowane techniki prowadzenia zajęć z wykorzystaniem eksperymentu, czyli  uczenia się ekonomii poprzez własne doświadczenie.      
Prowadzący: dr Przemysław Kusztelak i Tomasz Gajderowicz, Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

3. „Business Zone”, „Twój Budżet Rodzinny”  i  „Liderzy Europy” – gry ekonomiczno - finansowe dla młodzieży – sesja dotyczyła będzie alternatywnych narzędzi prowadzenia zajęć w ramach edukacji finansowej. Warsztat ma na celu pokazanie, że gry planszowe i  komputerowe czynią proces edukacji finansowej znacznie ciekawszym i przyjemniejszym, a przez to bardziej efektywnym.  
Prowadzące: Katarzyna Teter i Teresa Notz, Bank Zachodni WBK.

Konferencja jest częścią uznanego projektu edukacyjnego pt. „Komiksy Ekonomiczne”, który FOR realizuje z Bankiem Zachodnim WBK od 2008 roku. Jego celem jest promowanie edukacji ekonomicznej z wykorzystaniem komiksów, które dzięki swej przystępnej formie ułatwiają zrozumienie złożonych mechanizmów gospodarczych. Projekt cieszył się dotychczas ogromnym zainteresowaniem, czego najlepszym dowodem jest organizacja już piątej edycji tego przedsięwzięcia.
Więcej informacji udziela Katarzyna Cyrbus (katarzyna.cyrbus@for.org.pl, +48 782 742 336)


https://www.high-endrolex.com/30