komiksy ekonomiczne


Dobroczynność centralnie planowana czy planowo skuteczna ?

Ćwiczenia z wykorzystaniem komiksu Macieja Trzepałki  "Dobry po szkodzie"   dotyczą zagadnień związanych z dobroczynnością. Uczniowie zastanowią się nad potrzebą pomagania słabszym, ale też przeanalizują, na ile skuteczna i efektywna jest pomoc społeczna organizowana przez państwo opiekuńcze,  jakie są jej skutki społeczne i jak wpływają na funkcjonowanie dobroczynności obywatelskiej.