komiksy ekonomiczne


"Wybór to przywilej"

"Oto dramatyczny wybór, który zdecyduje o przyszłości świata..."

Rysunki: Katarzyna Witerscheim
Scenariusz: Tomasz Kontny