komiksy ekonomiczne


"Wehikuł czasu"

Kolejki, kartki, bary mleczne, czyli jak było za PRLu...
 
 
Autor: Rafał Wojewoda