komiksy ekonomiczne


Unia daje, my bierzemy – czyli o inwestycjach finansowanych ze środków UE

Uczniowie zapoznają się ze planowanymi sposobami wykorzystania funduszy europejskich przez Polskę w okresie 2013 – 2020.  Wyszukują przykłady inwestycji, finansowanych
z funduszy UE w lokalnym środowisku. Oceniają, jakie korzyści przynoszą one mieszkańcom, przedsiębiorcom i różnym grupom obywateli. Formułują argumenty „za”
i „przeciw” przykładowym inwestycjom w ich otoczeniu lokalnym.