komiksy ekonomiczne


"Targ Leśny"

Jeże i owce też mówią "tak" wolnemu handlu!

Autorka: Paulina Skowron