komiksy ekonomiczne


Przemyślenia HR-owca

Cele zajęć:

Uczeń:

  1. wymienia przyczyny bezrobocia w Polsce
  2. charakteryzuje wybrane rodzaje bezrobocia
  3. podaje przykłady działań mogących ustrzec pracownika przez bezrobociem
  4. wie, w jaki sposób państwo może pomagać zwalczać bezrobocie
  5. rozumie, że bezrobocie jest zjawiskiem stale występującym w gospodarce rynkowej