komiksy ekonomiczne


"Prosty mechanizm"

Pieniądze Unii wodociągów nie dadzą…

Autorzy: Jakub Grochola i Michał Chojnacki