komiksy ekonomiczne


Polskie górnictwo – olbrzym czy karzełek, czyli o problemach naszych kopalń.

Uczniowie poznają historię restrukturyzacji polskiego górnictwa po 1989 roku. Określają przyczyny aktualnych problemów branży. Biorą udział w debacie na temat kondycji polskiego górnictwa. Odgrywają role różnych stron, zaangażowanych w reformowanie spółek węglowych – przedstawicieli zarządów, ministerstwa skarbu, związków zawodowych, ekonomistów. Próbują wskazać rozwiązania, niezbędne dla ratowania kopalń przed bankructwem.