komiksy ekonomiczne


Pięta Achillesowa

Cele zajęć:

Uczeń:

  1. rozumie, czym jest „niewidzialna ręka rynku”
  2. wyjaśnia, jak działa prawo popytu i podaży
  3. analizuje (w kontekście popytu i podaży) sytuację na rynku pracy w Polsce
  4. wymienia zagrożenia dla wolnego rynku