komiksy ekonomiczne


Państwo przyjazne dla przedsiębiorców

Po lekcji uczniowie powinni:
- wiedzieć, jak założyć firmę
- uświadomić sobie różnego typu trudności, z jakimi stykają się polscy przedsiębiorcy
- rozumieć wpływ regulacji prawnych na funkcjonowanie firmy i dostrzegać ich związek z rozwojem gospodarki