komiksy ekonomiczne


Nibylandia, czyli o gospodarce socjalistycznej

Po lekcji uczniowie powinni:
- Definiować pojęcia: gospodarka socjalistyczna, nacjonalizacja, centralne planowanie
- Wskazać na podstawowe różnice pomiędzy gospodarką socjalistyczną a wolnorynkową
- Wymienić i ocenić skutki centralnego planowania dla gospodarki
- Formułować własną opinię na temat gospodarki socjalistycznej.