komiksy ekonomiczne


Kraina miodem płynąca

Cele zajęć:

Uczeń:

  1. rozumie pojęcia: eksport, import
  2. wie, jakie są tendencje w polskim handlu zagranicznym
  3. ćwiczy umiejętność prezentacji swojego stanowiska
  4. doskonali umiejętność analizy danych statystycznych