komiksy ekonomiczne


"Kosmiczne wydatki"

KRUS, przywileje emerytalne, zasiłki dla bezrobotnych, becikowe...

 

 

Autor: Szymon Kuś