komiksy ekonomiczne


Korzyści handlowania

W trakcie zajęć uczniowie omawiają motywy prowadzenia wymiany międzynarodowej, korzyści płynące z wolnego handlu oraz uświadamiają sobie skutki zerwania kontaktów gospodarczych z innymi krajami. Analizując dane statystyczne  poznają największych światowych eksporterów i importerów, głównych partnerów handlowych Polski oraz strukturę polskiego eksportu i importu.