komiksy ekonomiczne


Klient nasz pan – czyli o prawach młodego konsumenta.

W trakcie zajęć uczniowie analizując typy konsumentów określają siebie jako konsumenta
w codziennych sytuacjach życiowych; poznają prawa konsumenta przy zakupach tradycyjnych oraz na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa; znają instytucje stojące na straży praw konsumenta.