komiksy ekonomiczne


"Gospodarka sterowana z kosmosu"

  

Dlaczego gospodarka wolnorynkowa jest lepsza niż centralnie planowana?
 

Autor: Jakub Oleksów