komiksy ekonomiczne


"GAME OVER"

  

Gdy zabraknie tego jednego głosu...
 
 
Autor: Piotr Perłowski