komiksy ekonomiczne


Dobre prawo to lepszy rozwój

Po lekcji uczniowie powinni:
- definiować pojęcia: wolność gospodarcza, przedsiębiorca, wymiar sprawiedliwości
- wymienić, w jakich okolicznościach przedsiębiorca musi lub może korzystać z wymiaru sprawiedliwości
- podać przykłady, jak działanie sądu wpływa na funkcjonowanie firm
- wyjaśnić, jakie korzyści dla gospodarki płyną ze sprawnie działającego wymiaru sprawiedliwości.