komiksy ekonomiczne


Dług publiczny – spadkiem dla przyszłych pokoleń Polaków?

Uczniowie poznają zagadnienia, związane z deficytem budżetowym i deficytem sektora finansów publicznych. Analizują dane statystyczne, dotyczące wydatków i dochodów państwa oraz długu publicznego. Uświadamiają sobie skutki nadmiernego zadłużania się państwa oraz fakt, iż dług publiczny będą spłacać również przyszłe pokolenia Polaków.