komiksy ekonomiczne


Diabeł tkwi w sieci

"Diabeł tkwi w sieci" aut. Maciej Tumanowicz

Wyróżnienie, nagroda im. Andrzeja Milewskiego