komiksy ekonomiczne


Czy prywatyzować polskie kopalnie?

Uczniowie zapoznają się ze strukturą własnościową polskich kopalń i aktualną sytuacją polskiego górnictwa. Dowiadują się, jak wydajność pracy wpływa na wyniki przedsiębiorstwa. Porównują wyniki kopalń prywatnych i kontrolowanych przez państwo.  Formułują argumenty „za” i „przeciw” prywatyzacji kopalń.