komiksy ekonomiczne


"Czeluść szaleństwa"

Drużyna górników walczy z bezrobociem…